In het Nederlands Graduale (NG) bevinden zich liturgische zangteksten voor de Eucharistieviering volgens de vernieuwde Romeinse Liturgie zoals die zijn opgenomen in het Nederlands Altaarmissaal en het Nederlands Lectionarium (1979). De gezangen zijn éénstemmig gezet en ademen de sfeer van het gregoriaans. Strikt genomen is het NG geen gregoriaans, maar zou het gregorianiserend genoemd kunnen worden.

De volgende gezangen zijn opgenomen :

• Ordinariumgezangen
• Missen voor de verschillende tijden van het liturgisch jaar
• Geloofsbelijdenissen
• Overzicht psalmodieën
• Propriumgezangen voor alle zon- en feestdagen van het liturgisch jaar
• Votiefmissen o.a. Huwelijk en Uitvaart
• Aanhangsel met enkele mis-propria voor particulier gebruik

Een voorbeeld van het Nederlands Graduale.

Bij het NG sluit aan de aparte uitgave Nederlandse Prefaties.

De gezangen zullen het best tot hun recht komen als ze door een schola cantorum of cantor uitgevoerd worden. De onderliggende gedachte is dat deze toonzetting dienstbaar wil zijn aan het ideaal om Nederlandse liturgische teksten muzikaal te verheffen.

Beschrijving:

• ringband 
• A5-formaat
• 409 pagina's
• prijs: euro (excl. verzendkosten)